WAARDE(N) VOLLE OPVOEDING

Regina Mundi is een katholieke school ontstaan door de zorg en de inspanningen van de Dochters van het Kruis. De spiritualiteit van de stichteres, Moeder Marie-Thérèse Haze, geeft nog altijd richting aan dit opvoedingsproject. Jongeren een christelijke opvoeding bieden door middel van onderwijs, was haar grote bekommernis. Verder had zij vooral oog voor de integratie van zwakkere medemensen.
Wij willen de jongeren helpen in hun groei naar volwassenheid met speciale aandacht voor de christelijke waarden:

respect: voor zichzelf, de verschillen tussen mensen en voor de omgeving;

solidariteit: iedereen heeft recht op een evenwaardige plaats in onze groep;

gastvrijheid: elke leerling of ouder is welkom.

MANIER VAN LEREN EN LEVEN OP SCHOOL

Deze 3 waarden komen tot uiting in onze manier van samen leren en leven op school.
De focus van ons onderwijs ligt op talentontdekking en talentontwikkeling. We hebben hier aandacht voor zodat leerlingen:

  • zicht krijgen op hun eigen talenten;
  • studiekeuzes maken die daarbij aansluiten;
  • hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen in functie van hun persoonlijke groei;
  • de nodige kennis en vaardigheden verwerven om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en een rol te spelen op de arbeidsmarkt.

BEGELEIDING OP SCHOOL

Vanuit deze waarden begeleiden we de jongeren in de ontwikkeling van hun totale persoonlijkheid.
Elk teamlid van onze school voelt zich verantwoordelijk voor het welbevinden van de jongeren en geeft het beste van zichzelf om hen op een gepaste manier te

  • sturen: door gestelde grenzen op te volgen;
  • steunen: door het positief zelfbeeld van de jongeren te verhogen;
  • stimuleren: door zelf oplossingen en hulp te zoeken bij problemen.

Naast het lerarenkorps kunnen we ook beroep doen op een team van leerlingbegeleiders als leerlingen met een specifiek probleem kampen.

Op het vlak van studiebegeleiding hebben we:

  • voortdurend aandacht voor de ontwikkelingen op didactisch vlak door het toepassen van aangepaste werkvormen, differentiatie en het aanbod aan studiebegeleiding en remediëring;
  • aandacht voor leren leren. We helpen leerlingen een studiemethode te ontwikkelen die het best aanleunt bij hun leeftijd en hun leerstijl.

Na de lesuren is er een team van leraren beschikbaar om leerlingen bij te werken, te remediëren en te helpen om een goede studiemethode te ontwikkelen.